IZT alfabet


Het IZT alfabet is bedoelt om jullie meer informatie te verschaffen over het bedrijf en een plek waar jullie op een overzichtelijke manier informatie kunnen terugvinden. Ons alfabet wordt langzaam gevuld met allerlei informatie over het bedrijf. Op de nieuwspagina kun je zien welke onderwerpen recent zijn toegevoegd. Dit alfabet bevat natuurlijk niet alle protocollen en procedures van het bedrijf, deze zijn wel op te vragen en te bekijken op kantoor indien gewenst.

Heb je nog tips of ideeën? Laat ze ons weten!
Mail naar Esther: e.derks@izt-limburg.nl

A

App's voor op je telefoon

AVG: Wet algemene verordening gegevensbescherming

Arbobeleid

B

Beëindiging dienstverband

Bereikbare dienst

C

CAO VVT

Controlelijst beademing

Coronatest personeel

Coronavirus COVID-19

Coronavaccinatie personeel

D

Doff N' Donner

Digitalisering zorgdossier

Digitale Sleuteloplossingen

E

F

G

Gesloten deur protocol

H

Hitteprotocol

Hulpmiddelen clienten

I

J

Jaargesprekken

Jaarverslag IZT

K

Kantoorpersoneel

Kerstborrel IZT

Klokkenluidersregeling

Kwaliteitsbeleid IZT

L

Leerlingen

M

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medicatie digitaal aftekenen

MIC (Melding Incidenten Cliënten)

MIM (Melding Incidenten Medewerkers)

Meldcode huiselijk geweld

N

Nedap berichten

O

ODA punten

Ondernemingsraad

ONS Vandaag

P

Palliatieve zorg

Parkeerbonnetjes

Persoonlijke hygiëne medewerkers

Preventief Medisch Onderzoek

Prikaccidenten

Q

R

Reistijd declareren

Roosteren

S

Salaris

T

Thuis werken

U

V

Vakantiedagen

Verbetertrajectgroep

Veronique kookt

Vilans protocollen

V&VN

W

Welkomstmail IZT

Werving en selectie

Werkbegeleiders

Wet- en regelgeving thuiszorg

X

Y

Z

Zwangerschapsbeleid

Ziekmelding

Zondagsdienst