klapper controle

Een keer per jaar worden de klappers van cliënten op kantoor gecontroleerd. Dit controleren valt samen met de jaarevaluatie van de cliënten. Dit gebeurt door Roy en Esther.
Middels deze controle kunnen we kijken of de klappers netjes zijn, maar ook kunnen we voor jullie een aantal administratieve taken overnemen, om de werkdruk bij jullie te verlagen. Hieronder kun je zien waarop ze worden gecontroleerd zodat je hier zelf ook alert op kunt zijn.

• Is de klapper vuil of kapot? Zo nodig wordt de klapper schoongemaakt of vervangen.
• Zit er een rood voorblad in de klapper, dan wordt gekeken of er een ingevuld NR-beleid in de klapper zit en er ook wordt er gecontroleerd of het in nedap staat. Let ook op of de achterkant ingevuld is van het rood voorblad.
• Zitten er formulieren voorin de klapper (plastic insteek) die wellicht weg kunnen of elders in de klapper kunnen worden opgeborgen.
• Sluit de klapper nog goed? Zo nodig vervangen.
• Is de inhoudsopgave actueel en nog netjes? Zo nodig wordt deze vervangen.
• Zijn de tabbladen nog in takt? Zo nodig worden deze vervangen.
• Zit er een formulier persoonsgegevens in, is deze actueel, eventuele zaken die bijgeschreven zijn, invoeren in nedap en opnieuw printen.
• Is de weeklijst ingevuld. Indien hier zaken opstaan waarvoor een uitvoeringsverzoek noodzakelijk is, kijken of het uitvoeringsverzoek aanwezig is.
• Indien er handelingen verricht waarbij volgens protocol gewerkt dient te worden, kijken of er protocol aanwezig is en zonodig wordt deze toegevoegd.
• Is het zorgplan aanwezig en is het actueel, is het getekend door de cliënt en de HBO-verpleegkundige, oudere zorgplannen worden uit de klapper gehaald.
• Wordt er netjes gerapporteert, zijn er genoeg lege vellen aanwezig, zonodig aanvullen. Rapportage ouder dan 1 jaar wordt uit de klapper gehaald.
• Is het ‘medicatiebeheer’ formulier ingevuld en getekend, komt dit overeen met de werkwijze. Zijn er indien nodig aftekenlijsten aanwezig, worden deze consequent ingevuld? De lopende week en de week ervoor blijven in de klapper, overige aftekenlijsten worden eruit gehaald.
• Is het formulier roosterzorgafspraken ingevuld?
• Is de evaluatie gedaan en is dit correct ingevuld. De vragen in de evaluaties worden niet alleen met ja/nee/goed beantwoord, maar beschrijf wat er goed of fout is.
• De meest recente evaluatie wordt ingescand en in nedap gezet.
• Er wordt een leeg evaluatieformulier in de klapper gedaan voor de volgende keer.
• De 2 meest recente evaluaties blijven in de klapper, oudere formulieren worden uit de klapper gehaald.
• Er wordt sowieso gekeken of overal de naam en geboortedatum ingevuld is.

Het is belangrijk om te weten waar op gelet wordt, zodat jullie dit zelf ook in de gaten kunnen houden. Vandaar ook dat we dit voor jullie op papier gezet hebben. Dus moet de klapper van jouw cliënt naar kantoor komen, kijk dan kritisch naar de klapper alvorens je hem inlevert, wellicht kun je al een aantal zaken in orde maken bij de cliënt alvorens de klapper ingeleverd wordt.