Klokkenluidersregeling

Deze regeling draagt eraan bij dat IZT zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. Een misstand kan worden beschouwd als een onrechtvaardige situatie of onaanvaardbare toestand die dringend verbeterd moet worden. Deze regeling biedt duidelijkheid over hoe een werknemer een misstand intern (en eventueel extern) kan melden. Voor het (anoniem) intern melden van een misstand kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon of de Raad van Bestuur. Wanneer het een misstand betreft van de Raad van Bestuur, wordt de melding gedaan bij de Raad van Commissarissen.
Hieronder meer informatie over het klokkenluidersbeleid bij IZT.

Protocol 110.10 Klokkenluidersregeling