Kwaliteitsbeleid IZT

Elk jaar stelt IZT een nieuw kwaliteitsbeleid vast, hierin worden ook doelstellingen benoemd voor de korte en de langere termijn.
Voor het kwaliteitsbeleid van IZT zie het document hieronder:

Kwaliteitsbeleid 2022