Medewerkerstevredenheidsonderzoek


Elke organisatie streeft naar tevreden cliënten. Het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek, welke wij uitvoeren met de PREM, kan inzicht bieden in de mate van tevredenheid van cliënten en kan tevens aangeven wat mogelijke verbeterpunten zijn. Echter naast het onderzoeken van de tevredenheid van cliënten is ook het onderzoeken van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers belangrijk. Immers tevreden en betrokken medewerkers zullen gemotiveerd zijn om cliënten tevreden te maken en te houden. Bovendien zullen tevreden en betrokken medewerkers hun werk met meer plezier en enthousiasme doen, zullen zij een hogere productiviteit hebben en kan dit een positieve invloed hebben op het ziekteverzuim.

Thuiszorg IZT-Limburg heeft voor het MTO een vragenlijst ontwikkeld welke de mate van tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers van onze organisatie meet. De uitkomsten van het MTO bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor, verbeteringen in de organisatiestructuur, de werksituatie en de interne bedrijfscultuur. Dit heeft niet alleen een positief effect op de mate van tevredenheid van de medewerkers, maar kan ook invloed hebben op de mate van tevredenheid van de klanten. In april 2022 is onder medewerkers van Thuiszorg IZT-Limburg een MTO uitgevoerd, dit wordt 1x per 5 jaar uitgevoerd.

In de rapportage zullen de uitkomsten van dit onderzoek getoond worden. Het eerste deel van de rapportage bevat een weergave van de uitkomsten zonder enige vorm van interpretatie. Vervolgens zullen op basis van de uitkomsten interpretaties, aanbevelingen en conclusies vermeld worden.

Het verslag vindt je hieronder:

MTO verslag 2022