Meldcode huiselijk geweld

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken. In 2018 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling herzien met een verandering in de laatste stap tot gevolg. In de oude meldcode was stap 5 geformuleerd als ‘beslissen: hulp organiseren of melden’. Met de ingang van de nieuwe meldcode sluiten melden en zelf hulpverlenen elkaar niet meer uit. Vanaf 1 januari 2019 zijn beroepskrachten verplicht dit afwegingskader te hanteren.

Hieronder vind je meer informatie over de meldcode, het is belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent;

Protocol 110.9 Meldcode huiselijk geweld

Een veilige zorgrelatie is belangrijk lees hier meer over in ons protocol:

Protocol 110.11 Veilige zorgrelatie