MIC (Melding Incidenten Cliënten)

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen. Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet geeft onder andere aan dat je goede zorg moet leveren en wat hieronder precies wordt verstaan. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor individuele zorgverleners (solistisch werkende zorgverleners), zoals ZZP-ers. IZT valt als organisatie onder deze wet als er handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitgevoerd worden.

De Wet Wkkgz geeft ook aan dat de zorgaanbieder een systeem heeft voor het veilig kunnen melden van incidenten (VIM) en biedt bescherming aan de melders en betrokken zorgverleners (m.b.t. intern gemelde incidenten).
Om tot de juiste verbeteringen te komen, is het goed te realiseren dat de mens zijn beperkingen heeft. Wanneer je rekening houdt met deze beperkingen bij het bedenken van verbeteringen is de kans op succes groter. Wanneer je begrijpt hoe makkelijk het is om als mens fouten te maken en je ook in staat bent dit over te brengen naar je team, dan vergroot dit tevens de acceptatie (het ligt niet aan mij als persoon maar aan de omstandigheden waarin het is gebeurd) en is de kans groot dat er meer wordt gemeld.

Over het maken van fouten bestaan 2 mythen:
• de mythe van perfectie: als we maar hard genoeg proberen maken we geen fouten.
• de mythe van straf: als we mensen die fouten maken straffen, zullen ze minder fouten maken in de toekomst.
Als mens maken we allemaal fouten. Het maakt niet uit hoeveel training we hebben gevolgd, hoeveel ervaring we hebben en hoe gemotiveerd we zijn. Bovendien worden fouten serieuzer in banen waarin de consequenties van fouten betrekking hebben op personen, zoals in een situatie waar de patiënt schade op kan lopen.

Waarom MIC?
Melding Incidenten Cliënten (MIC) is een methode die ontworpen is om incidenten veilig te melden, te onderzoeken en de oorzaken te categoriseren dicht bij het werkproces. Het is niet alleen nodig om te identificeren wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd, maar ook om te achterhalen waarom het is gebeurd en hoe het komt dat de veiligheidsmechanismen (barrières) niet voorkomen hebben dat incidenten zijn opgetreden. Deze benadering voorkomt een cultuur waarbij ongewenste uitkomsten aan een persoon worden toegeschreven, een zogenaamde ‘blaming’-cultuur. Alleen als duidelijk is waarom een incident is ontstaan, kunnen effectieve maatregelen genomen worden die voorkomen dat in de toekomst nog een keer een dergelijk incident zal plaatsvinden.
Het melden van incidenten is niet nieuw. Sinds vele jaren bestaan er MIC en FONA-commissies die incidenten op ziekenhuisniveau verzamelen en analyseren.
Meldsystemen zijn er om de veiligheid van zorg te verbeteren. Het doel van een meldsysteem kan omschreven worden als: ‘leren van eerdere ervaringen’. Door een groot aantal incidenten te analyseren kunnen achterliggende oorzaken opgespoord worden. Met het analyseren van incidenten krijgt je inzicht in de aanwezige risico’s. Dit geeft het management informatie over welke maatregelen getroffen kunnen worden om de patiëntveiligheid te verbeteren.

MIC invullen

 • Ga naar het medewerkersportaal;
 • Ga naar ONS administratie;
 • Klik in de bovenste balk op cliënt;
 • Vul in de balk bij cliënt zoeken de naam van de cliënt in waar de MIC over gaat;
 • Klik op de cliëntdossier;
 • Klik op vragenlijsten;
 • Klik op nieuwe vragenlijst (rechtsboven);
 • Klik op MIC melding;
 • Vul de vragen in, heb je de vragen op de pagina ingevuld, klik dan op volgende;
 • Wil je tussendoor stoppen en op een ander tijdstip verder gaan klik dan op opslaan;
 • Heb je de vragenlijst helemaal klik dan op opslaan;
 • Je bent nu klaar.

Je teamleider krijgt nu een melding dat er een MIC melding is ingevoerd en bekijkt  de MIC melding. Vervolgens accordeert de teamleider de MIC melding en wordt deze beoordeelt in de verbetertrajectgroep.

Kortom:
Een incident melden helpt IZT verder om de zorg aan onze patiënten te verbeteren en incidenten te voorkomen, het is zeker geen middel om een zondebok aan te wijzen.
Als je je melding wil toelichten of er over wenst te spreken met een lid van de Verbetertrajectgroep dan is dat altijd mogelijk.