Odapunten

Geaccrediteerde punten
Geaccrediteerde scholingen zijn scholingen waar je officiële accreditatiepunten toegekend krijgt door het kwaliteitsregister van V&V. De accreditatie bestaat altijd uit één punt per uur. De pauzes vallen hier niet onder. Deze geaccrediteerde punten worden door de secretaresses van IZT toegevoegd. Dit gebeurt binnen één tot zes weken na de scholing.

ODA Punten
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten, ook wel ODA genoemd, zijn activiteiten die jouw deskundigheid en professionalisering vergroten. Je bent vrij in keuze van de inhoud van je activiteiten, zolang deze:

  • Tot doel hebben jouw deskundigheid als verpleegkundige of verzorgende te bevorderen
  • Niet behoren tot je werk
  • Niet zijn geaccrediteerd door het kwaliteitsregister van V&VN.

Voor één uur aan deskundigheidsbevordering kun je één punt invoeren. Om te voorkomen dat er grote verschillen ontstaan in het aantal punten dat voor een dezelfde soort activiteit wordt ingevoerd, is er een richtlijn opgesteld voor het maximum aantal punten per activiteit.

Voor meer informatie over de ODApunten zie de handleiding hieronder:

Bijlage 140.3 Handleiding ODA’s