Thuis werken

Indien je thuiswerkt zijn er wel een aantal regels waaraan je je moet houden, bijvoorbeeld om de privacy van de gegevens te garanderen, maar ook om verantwoording af te leggen over welke werkzaamheden zijn verricht in de thuissituatie. Hiervoor is het volgende protocol ontwikkeld:

Protocol 110.15 Thuiswerken kantoorpersoneel