Ziekmelding

Iedereen kan wel eens ziek worden, belangrijk is wel dat je op de hoogte bent van de procedure rondom je ziekmelding. We willen er met zijn allen voor zorgen dat de zorg van de cliënt gewaarborgd is, daarom is het belangrijk dat we deze procedure goed navolgen. Hieronder vindt je het protocol van een ziekmelding binnen IZT:

Bijlage 110.3 Verzuimbeleid

Protocol 110.4 Ziek- en herstelmelding