Palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, maar er is eveneens aandacht voor de psychische en sociale problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam en geest. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u zorg aanvragen bel ons gerust en maak een afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek.

Netwerken palliatieve zorg
Thuiszorg IZT-Limburg is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg van de Westelijke Mijnstreek.
In Nederland zijn 65 netwerkregio’s. Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een Netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder Netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator. Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen.

Een Netwerk wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking en afstemming van alle aanbieders van palliatieve zorg in een bepaalde regio. Op die manier kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk de overgang van patiënten van de ene naar de andere zorgplek te verbeteren. Andere concrete taken van Netwerken zijn het zorgen voor:

  • een aanbod dat voldoende gevarieerd is (zodat terminale patiënten verschillende keuzemogelijkheden hebben) maar ook van voldoende kwaliteit is;
  • het afstemmen van het totale zorgaanbod binnen het netwerk op de behoeften en problemen van terminale patiënten en hun naasten.