specialistische verpleegkundige zorg

Wanneer u complexe verpleegtechnische zorg nodig heeft, zoals sondevoeding, een infuus of pijnbestrijding kan Thuiszorg IZT-Limburg u thuis verplegen. Op deze manier kunt u eerder naar huis na een ziekenhuisopname of kan een opname zelfs worden voorkomen. U krijgt deze zorg aanvullend op eventuele reguliere wijkverpleging en -verzorging.

 

Het Verpleegkundige team
Het Verpleegkundige Team bestaat uit verpleegkundigen die uitgebreid geschoold zijn om hoogwaardige kwalitatieve zorg te verlenen in de thuissituatie. Zij maken gebruik van moderne technologieën en leveren verantwoorde medisch specialistische zorg bij u thuis. U kunt het team,  in geval van nood 24 uur per dag bereiken. Het Verpleegkundig Team werkt nauw samen met iedereen die bij de zorg betrokken is, zoals specialist(en), huisarts, apotheker, (wijk)verpleegkundige, thuiszorgmedewerker, mantelzorger(s) en de zorgverzekeraar. Verder heeft het Verpleegkundig Team ook een nauwe samenwerking met het CTBM (centrum Thuisbeademing Maastricht) en de KNO-artsen in het MUMC.

 

Werkwijze
Het Verpleegkundig team werkt volgens vaste richtlijnen en protocollen, die zoveel mogelijk overeenkomen met de werkwijze in de ziekenhuizen.

 

Het team kan ingezet worden om:

 • De cliënt, diens familie en andere mantelzorgers te begeleiden;
 • De wijkverpleegkundigen en -verzorgenden te instrueren en bij te scholen;
 • De zorg uit te uitvoeren.

 

Verpleegtechnische zorg, onder andere:

 • Infuustherapie zoals Antibiotica en TPN;
 • Veneus aanprikpoort (VAP): verzorging;
 • Pijnbestrijding: subcutaan met behulp van een infuuspomp;
 • Palliatieve sedatie: subcutaan infuuspomp;
 • Wondzorg;
 • Sondevoeding: inbrengen van maag-neus sondes en toediening van voeding;
 • Ondersteuning bij thuisbeademing;
 • Verzorging van een tracheacanule en wisselen van de buitencanule.

 

Kosten
De kosten worden vergoed door het ziekenhuis bij medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (ziekenhuisverplaatste zorg) of vanuit de Zorgverzekeringswet bij een indicatie door de wijkverpleegkundige.

 

Meer weten en aanmelden
Wilt u meer weten over het Verpleegkundig Team of direct zorg aanvragen? Bel of mail ons gerust.