Wet Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Wat betekent de wet AVG voor cliënten?

 • NIEUW: Het recht op vergetelheid. De cliënt heeft onder andere het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken, of data te laten verdwijnen wanneer IZT de persoonsgegevens niet meer nodig heeft.
 • NIEUW: Het recht op dataportabiliteit. De cliënt heeft het recht om eigen gegevens op te vragen en deze zelf te delen met andere partijen.
 • NIEUW: Cliënten hebben het recht op duidelijke informatie wat IZT met hun persoonsgegevens doet.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van cliënten om de persoonsgegevens in te zien die IZT van hen verwerkt.
 • Recht op rectificatie en aanvulling.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor meer informatie zie de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat betekent de wet AVG voor jou?

 • Ken je privacyrechten en plichten. Weet wanneer je wel of niet gehoor moet geven aan een verzoek van een cliënt.
 • Wijs je cliënten op hun privacyrechten. Bijvoorbeeld via een privacystatement, dit kan de cliënt terugvinden op de website van IZT.
 • Informeer cliënten hoe zij een verzoek kunnen indienen tot inzage, wijziging of verwijdering van hun gegevens. Dat kan per mail naar info@izt-limburg.nl
 • IZT moet binnen een maand reageren op een verzoek. Bij uitzondering is een termijn van drie maanden mogelijk, bijvoorbeeld bij complexe verzoeken of wanneer een cliënt heel veel verzoeken tegelijk doet.