MIM (Melding Incidenten Medewerkers)

Het MIM-formulier heeft tot doelstelling om incidenten te melden die richting medewerkers van IZT-Limburg plaatsvinden. De melder kan de melding doen naar aanleiding van een incident waarin de medewerker zich geïntimideerd/ onveilig of bedreigd voelt. Van alle incidenten in de thuissituatie waarbij je als medewerker van IZT-Limburg betrokken en/of slachtoffer bent, moet een melding gedaan worden. Deze situatie kan zich voordoen in de thuissituatie, maar ook tussen medewerkers onderling. Door incidenten en onveilige situaties te melden kan het risico op herhaling worden verminderd. Bovendien draagt de melding bij aan een goede opvang voor medewerkers na een incident.

Wat is nu eigenlijk ongewenst gedrag en wanneer kun je dan een MIM invullen?
Kijk hier voor het protocol ongewenst gedrag:

Protocol 110.2 Ongewenst gedrag

Hieronder kun je het MIM-formulier downloaden:

PDF:

Formulier 330.1 Melding incidenten medewerkers

Word:

Formulier 330.1 Melding incidenten medewerkers