Palliatieve zorg

Wat is Palliatieve Zorg?

Onder palliatieve zorg valt alle zorg en ondersteuning die erop gericht is de man of vrouw met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Dat kan bijvoorbeeld kanker zijn, maar ook COPD, hartfalen of dementie.

Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee de zieke tijdens het vervolg van de ziekte te maken kan krijgen. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten (kunnen) voordoen.

Palliatieve zorg wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een comfortabel ziek- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

Palliatieve zorg bij IZT

Op het moment dat een cliënt behoefte heeft aan palliatieve zorg, wordt gelijk de Coördinator Palliatieve zorg van IZT, Brechje Veugen op de hoogte gesteld van de zorgvraag. Er wordt een nul-meting gedaan vanwaar uit de zorg wordt aangestuurd.  De teamleiders stellen Brechje op de hoogte van de cliënten die palliatieve zorg behoeven.

Bij vragen over de zorg van een palliatieve cliënt kun je altijd contact opnemen met het palliatief team. Ze zijn bereikbaar via kantoor of via het mobiele nummer: 06-53.43.85.89. Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar: avpz@izt-limburg.org

In de nieuwsbrief wordt maandelijks ook een pagina besteedt aan palliatieve zorg met alle belangrijke nieuwtjes, symposia enz.

Hieronder vindt je het protocol van IZT t.a.v. palliatieve zorg.

Protocol 270.1 Palliatieve zorg

Formulieren die gebruikt worden bij palliatieve zorg:

Formulier 270.1 Nulmeting

Formulier 270.4 DOS

Formulier 270.5 EDIZ

Formulier 270.6 HADS

Netwerken palliatieve zorg

IZT is sinds april 2019 volwaardig lid van het Netwerk Palliatieve Zorg van de Westelijke Mijnstreek.
In Nederland zijn 65 netwerkregio’s. Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een Netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder Netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator. Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen.

Een Netwerk wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking en afstemming van alle aanbieders van palliatieve zorg in een bepaalde regio. Op die manier kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk de overgang van patiënten van de ene naar de andere zorgplek te verbeteren. Andere concrete taken van Netwerken zijn het zorgen voor:

  • Een aanbod dat voldoende gevarieerd is (zodat terminale patiënten verschillende keuzemogelijkheden hebben) maar ook van voldoende kwaliteit is;
  • Het afstemmen van het totale zorgaanbod binnen het netwerk op de behoeften en problemen van terminale patiënten en hun naasten.