Persoonlijke hygiëne medewerkers

Persoonlijke hygiëne is van groot belang als je in de thuiszorg werkt. Je wilt natuurlijk niet dat een cliënt risico loopt, of dat jij risico loopt op een mogelijke besmetting. IZT heeft een protocol persoonlijke hygiëne ontwikkeld volgens de landelijke richtlijnen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van het protocol.

Protocol 110.1 Persoonlijke hygiëne medewerkers

Bijlages protocol persoonlijke hygiëne medewerkers:

Beschermende maatregelen (versie 3)
Persoonlijke beschermingsmiddelen cytostatica (versie 3)

Handelingsschema CTBM uitzuigen van de luchtwegen bij een tracheacanule