Salaris

Het salaris wordt altijd uitbetaald op de 25ste van de maand. Indien de 25ste in het weekend valt of op een feestdag dan wordt getracht eerder uit te betalen.

Het vakantiegeld wordt uitbetaald in Mei en de eindejaarsuitkering in November. Voor de 0-uren contracten geldt dat het vakantiegeld elke maand bij het salaris opgeteld wordt en de eindejaarsuitkering plaatsvindt in December.

De salarisstroken worden per mail verstuurd door onze accountant van Baat accountants en adviseurs. In het kader van deze wet AVG heeft Baat accountants besloten het beveiligingsniveau omtrent het versturen van de loonstroken op te schroeven omdat op de loonstroken belangrijke persoonsgegevens staan van alle medewerkers. Dit doen zij door de loonstrook te beveiligen met een wachtwoord.

Het wachtwoord bestaat uit de voorletters (zoals vermeld op de loonstrook) en gevolgd door je geboortedatum (bij voorletters geen hoofdletters, geen puntjes, geen spaties direct gevolgd door de geboortedatum ddmmjjjj). Voorbeeld J.M.A. Keulen geboren op 05-08-1996 wachtwoord jma05081996.