vakantiedagen

Werken is leuk, maar iedereen is natuurlijk ook eens toe aan vakantie. In de CAO van de Thuiszorg heb je 6,5 week per jaar vakantie. De CAO VVT heeft geen feestdagencompensatie, deze zitten in je vakantie-uren. Heb je vrij op een feestdag dan lever je hier een vakantiedag voor in, hou hier dus rekening mee bij het inplannen van je uren.

Voor 1 november geef je aan je teamleider je wensen voor de vakanties van de eerste 3 maanden van het nieuwe jaar door. Deze vakanties worden goedgekeurd voor 15 december. De vakanties voor de rest van het jaar geef je door voor 1 december en deze worden goedgekeurd voor 15 januari.

Het doorgeven van de vakanties doe je middels het vakantieformulier. Je teamleider plant de vakanties in waarna je ze controleert. Het controleren van je vakantie is erg belangrijk, staat je vakantie op de foute plek nadat de vakanties zijn gecontroleerd dan kan dit niet zo maar aangepast worden en kan het zijn dat je niet de gewenste vakanties ontvangt.

De teamleider bekijkt samen met het team de spreiding van de vakanties en zoekt indien nodig hier oplossingen voor.

Op het einde van het jaar mag je 3 dagen naar rato meenemen naar het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld: Je werkt 20 uur per week, 20 : 5 (werkdagen per week) = 4 uur. 3 dagen naar rato is dan 3 x 4 uur = 12 uur meenemen naar het volgende jaar. Deze uren neem je op in de eerste 3 maanden van het nieuwe jaar.

Let op: Het inplannen van je vakantie-uren is je eigen verantwoordelijkheid!

Het volledige protocol verlofregeling kun je hieronder vinden:

Protocol 110.5 Verlofregeling

Hieronder kun je het vakantie-aanvraagformulier vinden:

Formulier 110.5 Aanvraagformulier vrije dagen of vakantie