Verbetertrajectgroep


De Verbetertrajectgroep is tot stand gekomen ter vervanging van de MIC-commissie.
Met de nieuwe aanpak is het de bedoeling om een reikende hand te bieden aan de collega’s, en geen wijzende vinger.

De MIC- en MIM-meldingen blijven een uitgangspunt om te bespreken, maar ook kijkt deze groep naar veranderingen binnen de organisatie en worden er n.a.v. veel terugkomende incidenten of vragen van collega's, vanuit deze groep verbetertrajecten opgezet.

Het streven is dat uit elk team 1 personeelslid zitting heeft in de Verbetertrajectgroep.
Inbreng vanuit de teamvergaderingen, of natuurlijk individueel, is van harte welkom.

De verbetertrajectgroep bestaat uit de volgende personen:

- Marie-Therese Heugen (team 1)
- Ria Hendriks (team 4)
- Nicole Bastiaens (team 1)
- Anja Wouters (kantoor)
- Roy Derks (voorzitter)
- Jolanda Avenarius (team 1)