Werkbegeleiders


De werkbegeleider is de persoon binnen IZT die de leerling begeleidt tijdens de BPV. Deze persoon probeert de leerdoelen van de leerling zo goed mogelijk af te stemmen binnen de dagelijkse gang van zaken. De werkbegeleider vervult een coachende rol en begeleid de leerling gaandeweg naar zelfstandig leren en werken tot het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar.

Taken werkbegeleider:

 • Draagt zorg voor een goede introductie van de stagiair binnen het bedrijf
 • Geeft uitleg over de geldende gedragsregels binnen het bedrijf
 • Neemt de taken en de daaraan gekoppelde oefenopdrachten door en zorgt voor begeleiding en uitvoering daarvan
 • Informeert zich over de voortgang van het leerproces voorafgaand aan gesprekken
 • Is aanwezig bij de stagegesprekken; tussen- en eindbeoordelingsgesprek
 • Is aanwezig bij een begeleidingsgesprek (indien van toepassing)
 • Is aanwezig bij de leerling vergaderingen 1 x per 2 maanden.

De werkbegeleider:

 • Begeleidt de leerling bij de client
 • Geeft waar nodig instructies
 • Zorgt voor leersituaties, of attendeert de leerling op leermomenten
 • Beoordeelt vaardigheden, kennis en houding m.b.v. het canMEDS beoordelingsformulier
 • Geeft en staat open voor feedback
 • Levert actieve bijdrage aan het leerproces
 • Biedt handvaten om aan gestelde verwachtingen te voldoen
 • Heeft een voorbeeld functie voor de leerling.