Wet- en regelgeving thuiszorg

De wet- en regelgeving in de thuiszorg is vaak erg ingewikkeld. Er zijn meerdere financieringsvormen WLZ, ZVW enz.
Wil je hier graag meer over weten? Lees dan eens het onderstaande document door waarin op een eenvoudige manier uitleg gegeven wordt over de wet- en regelgeving in de thuiszorg:

Zorgwetten sinds 2015 in eenvoudig Nederlands