zwangerschapsbeleid

In het geval van zwangerschap is het belangrijk om alles goed geregeld te hebben. Het volledige protocol met betrekking tot zwangerschap is hieronder gekoppeld. Enkele belangrijke punten hierin zijn:

  • Meld je zwangerschap zo snel mogelijk bij de werkgever. Je hebt namelijk recht op wettelijke bescherming tijdens je zwangerschap. Werken in de zorg is een fysiek zwaar beroep waardoor er rekening gehouden moet worden met je takenpakket tijdens (een deel van) je zwangerschap.
  • Werknemers die in verwachting zijn hebben, onder andere, recht op: extra pauzes, vrijstelling van overwerk en nachtdiensten en een geschikte ruimte om te rusten.
  • IZT biedt alle medewerksters die in verwachting zijn een preventief consult aan bij de bedrijfsarts. Deze zal een individuele werkbelasting vaststellen, een risicoprofiel aanmaken, voorlichting en advies geven en eventuele risico’s aanpakken.
  • Het zwangerschapsverlof gaat in tussen de zes en vier weken voor de uitgetelde bevallingsdatum.
  • Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken, vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de vermoedelijke datum van bevalling, dan wel, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van de bevalling, minder dan zes weken heeft bedragen.
  • De werknemer dient de werkgever tijdig (bij voorkeur vóór het bevallingsverlof) te informeren dat zij haar kind borstvoeding gaat geven. Tijdens de eerste negen levensmaanden van de baby heeft de werknemer recht om de arbeid te onderbreken om te kolven of op het werk te voeden (voor kantoorpersoneel). Het is echter niet de bedoeling dat medewerkers bij de cliënt thuis gaan kolven.
  • Het is mogelijk om de laatste 4 weken van het zwangerschaps–/bevallingsverlof flexibel in te zetten over een periode van 30 weken (Bijvoorbeeld in plaats van de laatste 4 weken volledig thuis te zijn, beginnen met 4 weken van 8 uur, hierna 8 weken van 16 uur, en daarna weer volledig aan de slag).

Voor meer informatie verwijzen we naar het protocol ‘zwangerschap’ van IZT:

Protocol 110.6 Zwangerschap

Wil je graag ouderschapsverlof aanvragen? Vul dan het onderstaande formulier in:

Formulier 110.1 Aanvraagformulier ouderschapsverlof