Cliëntenraad

Het is goed te weten dat er binnen thuiszorg IZT-Limburg een cliëntenraad is. De cliëntenraad is een kwaliteitsorgaan binnen een zorgaanbieder en is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de cliënt. Deze raad maakt gebruik van signalen van cliënten betreffende bevindingen over de ontvangen zorg. Gezien het zorggebied en relatief korte zorgduur heeft de cliëntenraad een wezenlijk andere invalshoek dan bijvoorbeeld de cliëntenraad binnen een zorginstelling. Het is wel van belang dat signalen van de cliënt opgepikt worden. Hier kunnen de zorgverleners een rol in spelen. Deze kunnen signalen van cliënten oppakken en doorspelen of verwijzen.

Tijdens de evaluatiemomenten die thuiszorg IZT-Limburg bij cliënten doet wordt er gevraagd of de cliëntenraad contact mag opnemen met deze cliënt. De cliëntenraad zal hierop steekproefsgewijs cliënten benaderen voor meer informatie. De cliëntenraad is ook te bereiken via het algemene nummer van IZT 046-428.08.27 en per mail: info@izt-limburg.nl

Momenteel bestaat de cliëntenraad uit de volgende leden:

Theo Willems als voorzitter

Frans Stassen als secretaris

Martijn Bus als penningmeester

De Raad komt in ieder geval 4x per jaar bijeen of dan wanneer nodig.

Een korte schets van de leden:

Theo Willems: Ik ben gehuwd en vader van 2 dochters en 1 kleinzoon. Woonachtig in Neerbeek, werkende binnen de gezondheidszorg. Door ervaringen met cliëntenzorg en affiniteit met organiseren ben ik lid geworden van de cliëntenraad. Ik probeer samen met Frans en Martijn toezicht te houden op de kwaliteit van de cliëntenzorg van thuiszorg IZT-Limburg.

Frans Stassen: Ik ben gepensioneerd en heb gewerkt als chemisch technoloog in productie en procesengineering. Hierbij heb ik veel te maken gehad met kwaliteitssystemen en vervullen van de wensen van de klanten. Ik ben getrouwd met Hanny en de kinderen zijn de deur uit.

Martijn Bus: Samenwonend en vader van 1 zoon. Woonachtig in Stein, en werkzaam bij het MUMC+ op de intensive care. Ik hoop met mijn ervaring in de gespecialiseerde zorg, de kwaliteit van de zorg en organisatie te kunnen waarborgen en bekijk dit vanuit mijn kennisgebied als intensive care verpleegkundige.

Documenten cliëntenraad:

Reglement Cliëntenraad