indicatie aanvragen

Thuiszorg IZT-Limburg biedt zorg aan cliënten:

  • die zorg in natura wensen te ontvangen (Wijkverpleging en WLZ);
  • met een persoonsgebondenbudget (PGB);
  • die particuliere zorg wensen;

Heeft u zorg nodig?

Een ervaren verpleegkundige van IZT-Limburg kan kosteloos bij u langskomen om de zorgvraag te inventariseren. Wij laten u zien welke mogelijkheden er zijn in de thuiszorg en desgewenst wordt de zorg zo spoedig mogelijk opgestart. Er wordt een indicatie gesteld door een Wijkverpleegkundige Niveau 5.

Wilt u contact met onze verpleegkundige, dan kunt u een e-mail sturen naar info@izt-limburg.nl U kunt ook bellen op nummer: 046-428.08.27

Voor meer informatie rondom de wet- en regelgeving met betrekking tot thuiszorg verwijzen wij naar het onderstaande document:

Zorgwetten sinds 2015