Verzorging en verpleging


Er kan een moment komen waarop u verpleging of verzorging nodig heeft. Soms tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, soms permanent, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte. IZT-Limburg biedt u verpleging en verzorging thuis. In diverse regio’s bieden we ook specialistische verpleegkundige zorg. Daarnaast besteden we veel aandacht aan voorlichting en preventie, want het gaat er om dat u zo lang mogelijk gezond blijft.

We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Samen met u 'en eventuele mantelzorgers' kijken we welke zorg nodig is en op welke manier we die zorg zo optimaal mogelijk kunnen organiseren. We werken daarbij nauw samen met andere professionals, zoals huisartsen.

Onze medewerkers zijn professionals met een goede opleiding en ervaring. Ze werken in kleine, vaste teams, onder leiding van een regisserende wijkverpleegkundige. IZT-Limburg werkt volgens een zorgplan, zodat u altijd weet waar u aan toe bent. Op die manier bieden wij een hoge kwaliteit van zorg. U bent bij IZT-Limburg altijd in goede handen.

Kosten
Wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 betaald door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (zvw) op basis van een indicatie die door de (wijk)verpleegkundige wordt gesteld. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico. IZT-Limburg heeft voor het leveren van wijkverpleging met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Als u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

IZT heeft contracten met onderstaande coöperatieve zorgverzekeraars (en zorgverzekeraars die hieronder vallen) :

  • Achmea
  • ASR
  • DSW
  • CZ
  • ONVZ
  • Menzis
  • Zorg en Zekerheid
  • Salland
  • VGZ

Wachtlijst
In verband met de drukte wordt er per zorgvraag met de teamleider bekeken of er nog plek is in de routes van de desbetreffende woonplaats.