privacy


Thuiszorg IZT-Limburg gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wisselen alleen gegevens uit met mensen die bij uw zorg zijn betrokken.

Uw persoonsgegevens worden bij de intake door de medewerker van IZT-Limburg geregistreerd in het systeem van Thuiszorg IZT-Limburg. Deze gegevens zijn noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. De medewerkers van het team waarvan u zorg ontvangt kunnen deze gegevens inzien.

Alle wettelijk verplichte maatregelen conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

U heeft in principe recht om uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u vraagt om inzage of een afschrift kunnen we dit voor u regelen.

Bij vragen of opmerkingen over de manier waarop Thuiszorg IZT-Limburg met uw privacy omgaat kunt u contact opnemen via info@izt-limburg.nl of via 046-428.08.27

Als u desondanks niet tevreden bent over onze reactie kunt u zich wenden tot het Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie zie onze privacyverklaring: