Inspectie voor de Volksgezondheid

Esther DerksGeen categorie

Op 24 augustus 2011 werd de Thuiszorg IZT-Limburg bezocht door twee inspecteurs van “Inspectie voor de Volksgezondheid”. De aanleiding van dit bezoek was om in het kader van Taskforce Nieuwe Toetreders, op basis van ingevulde checklisten, steekproefsgewijs inspectiebezoeken te brengen aan diverse organisaties.
Het doel van zo’n inspectiebezoek is om nader te kennis te maken met een organisatie en na te gaan of deze organisatie voorwaardenscheppende maatregelen heeft getroffen die moeten leiden tot het bieden van verantwoorde zorg.

Gevraagd naar een eerste mondelinge reactie bij de inspecteurs was dat zij tevreden waren over hetgeen zij gehoord en gezien hadden en dat zij nog maar weinig organisaties bezocht hadden die het zo goed voor elkaar hadden.

Het oordeel van dit bezoek is samengebracht in een conceptrapport welke ontvangen is op 17 september 2011. Tot 30 september 2011 kan IZT-Limburg reageren op feitelijke onjuistheden, daarna stelt de inspectie het rapport definitief vast. De inspectie attendeerde erop dat zij alle vastgestelde rapporten van het inspectietoezicht actief openbaar maakt.