Arbobeleid

Het Arbobeleid is het beleid dat IZT voert op het gebied van arbeidsomstandigheden, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Sinds 1 juli 2017 is een nieuwe Arbowet van kracht die vanaf 1 juli 2018 wordt gehandhaafd. De grootste verandering is een grotere betrokkenheid van werkgever en werknemers bij de arbodienstverlening en een centrale rol voor preventie.
Hieronder vind je het arbobeleidsplan van IZT.

Arbobeleidsplan