Jaargesprekken

Als je in dienst komt bij Thuiszorg IZT-Limburg dan wordt er natuurlijk ook geëvalueerd over je functioneren. Ben je benieuwd wanneer en hoe vaak er geëvalueerd wordt bij IZT, kijk dan naar het onderstaande document voor meer informatie:

Protocol 130.1 Evaluatiegesprekken

Hieronder vindt je het voorbereidingsformulier voor de jaarevaluatie:

PDF (om te printen)

Formulier 130.1 Voorbereiding jaarevaluatie personeel

OF

Word (om zelf op de computer in te vullen)

Formulier 130.1 Voorbereiding jaarevaluatie personeel