Beademing


IZT levert zorg bij een aantal cliënten met thuisbeademing, zowel kapbeademing als tracheastomale beademing.

Patiënten die thuisbeademing nodig hebben, worden doorverwezen naar een Centrum voor Thuisbeademing. Nederland kent 4 van deze centra. Het Centrum voor Thuisbeademing te Maastricht (CtbM) coördineert de zorg voor patiënten in de regio Zuid-Oost Nederland. Het CtbM is gehuisvest in het Maastricht UMC+.

Deze centra's verzorgen samen ook scholingen voor zorgverleners en mantelzorgers. Ze hebben samen een website opgesteld met informatie over beademing, info over apparatuur en instructievideo's.

Hieronder vindt je de link voor de website.

CTB Scholing

Klik boven in op de mediatheek en ga dan naar apparatuur of de kennisbank, hier vindt je veel nuttige informatie over Thuisbeademing. Zeker de moeite waard om hier eens een kijkje te nemen!