Raad van bestuur

De Raad van Bestuur en de Directie van IZT-Limburg bestaat uit mensen die afkomstig zijn uit de zorg. Ze hebben zelf ook jarenlang patiëntenzorg geleverd en kunnen daarom goed inspelen op de wensen en problemen in de zorgvragen van cliënten en medewerkers. Dit is een van de redenen waarom wij denken dat we hoge kwaliteit van zorg kunnen leveren en behouden. Met maar een doel; De beste zorg voor de cliënt en zijn naasten.

Organogram IZT-Limburg:  Organogram IZT-Limburg

Samenstelling Raad van Bestuur IZT-Limburg:

Dhr R.H.G. Derks

Samenstelling Directie IZT-Limburg

Voorzitter: R.H.G. Derks

Bestuurslid: Dhr N.G.M. Derks

Hieronder kunt u de statuten terugvinden van IZT-Limburg BV:

Statuten IZT-Limburg BV

Verder volgt hierbij nog het reglement van de Raad van Bestuur:

Reglement raad van bestuur