kwaliteit

In 2011 heeft Thuiszorg IZT-Limburg haar HKZ certificering behaald. Voor onze cliënten en contractpartners is het HKZ-certificaat een teken van kwaliteit en zorgvuldigheid. De borging van kwaliteit en cliëntveiligheid zijn belangrijke speerpunten binnen deze certificering. We zijn er trots op dat we al geruime tijd voldoen aan de zware normen voor de thuiszorgsector. Het is de uitdaging ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen ons werk niet in de weg zitten, maar juist faciliterend zijn. Op die manier kunnen we doen waar we goed in zijn: optimale zorg leveren aan onze cliënten.

Wat betekent het HKZ Keurmerk?
Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • de zaken intern goed op orde heeft;
  • de klant centraal stelt;
  • betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Branchevereniging Zorgthuisnl
Thuiszorg IZT-Limburg is lid van de branchevereniging Zorgthuisnl.
Zorgthuisnl is een vereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg. Dit doet Zorgthuisnl door in haar activiteiten en werkwijze over financieringsstromen en -stelsels heen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die zowel voor cliënt als organisatie continuïteit en tevredenheid opleveren. De leden van Zorgthuisnl worden ondersteund bij het bedenken van nieuwe concepten die door ontwikkeling mogelijk maken op het gebied van de hervorming van de langdurige zorg die nu plaatsvindt en de verbinding zoeken bij andere domeinen dan wel diensten.  Zorgthuisnl doet dit door belangenbehartiging op hoog niveau enerzijds en het vertalen van wet- en regelgeving naar de directe praktijk anderzijds. Op die manier hoopt Zorgthuisnl van toegevoegde waarde te zijn voor haar leden en de cliënten van de leden en dragen wij bij aan de implementatie van de noodzakelijke veranderingen

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) of kindermishandeling. De medewerkers van IZT zijn op de hoogte van deze meldcode en passen deze toe in de praktijk.

CQI-metingen
Eens in de twee jaar onderzoeken we de cliënt-ervaringen en kwaliteit van zorg. Cliënten die Verpleging & Verzorging ontvangen worden in een onafhankelijk onderzoek ondervraagd over diverse thema’s, zoals respectvolle behandeling, het ontvangen van de juiste zorg en het verkrijgen van de juiste informatie over de behandeling. De onderzoeken worden uitgevoerd door onafhankelijk meetbureau TRISQ met behulp van de zogenaamde CQI-meting (Customer Quality Index), een gestandaardiseerde systematiek waarmee klantervaringen in de Zorg eenduidig kunnen worden gemeten, geanalyseerd en gerapporteerd.

Bekijk de laatste onderzoeksrapporten:

2019

Factsheet PREM wijkverpleging

2017

CQI rapport_Thuiszorg_Thuiszorg IZT Limburg_v2017-1

Factsheet Thuiszorg_Thuiszorg IZT Limburg_v2017-1

2015

CQI rapport_Thuiszorg_Thuiszorg IZT-Limburg_v2015-1

Factsheet Thuiszorg -Thuiszorg IZT-Limburg_v2015-1

Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten/cliënten laten zien hoe mensen zorg ervaren.

Klik hier als u een waardering zou willen plaatsen of ervaringen zou willen bekijken voor Thuiszorg IZT-Limburg.

Invulling addendum Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie:

Addendum Thuiszorg IZT-Limburg